دسته بندی ها:

دسته بندی ها

تور ورزشگاه منچستر یونایتد

تور ورزشگاه منچستر یونایتد

تعداد ویدئوها: 8

در دوره «تور ورزشگاه منچستر یونایتد» به ورزشگاه منچستر یونایتد می‌رویم .

تور ورزشگاه ومبلی

تور ورزشگاه ومبلی

تعداد ویدئوها: 2

در دوره «تور ورزشگاه ومبلی» به دیدن ورزشگاه ومبلی می‌رویم.

ورزشگاه بورسیا دورتموند

ورزشگاه بورسیا دورتموند

تعداد ویدئوها: 5

در دوره «ورزشگاه بورسیا دورتموند» به این ورزشگاه نگاهی می‌اندازیم.

تور استادیوم لستر سیتی

تور استادیوم لستر سیتی

تعداد ویدئوها: 2

در «تور استادیوم لستر سیتی» به دیدن استادیوم لستر سیتی می‌رویم.

ورزشگاه اشتوتگارت

ورزشگاه اشتوتگارت

تعداد ویدئوها: 1

در این دوره گشتی در ورزشگاه اشتوتگارت می‌زنیم.

ورزشگاه مونشن گلادباخ

ورزشگاه مونشن گلادباخ

تعداد ویدئوها: 1

در این دوره نگاهی به ورزشگاه تیم مونشن گلادباخ می‌اندازیم.

استادیوم نیوکمپ

استادیوم نیوکمپ

تعداد ویدئوها: 1

در این دوره با ورزشگاه نیوکمپ بیشتر آشنا می‌شویم.

گشتی در ورزشگاه آرسنال

گشتی در ورزشگاه آرسنال

تعداد ویدئوها: 3

در این دوره با یکی از هواداران آرسنال به ورزشگاه این تیم می‌رویم و در آن گشت می‌زنیم.

ورزشگاه مرسدس آرنا

ورزشگاه مرسدس آرنا

تعداد ویدئوها: 1

در این دوره ورزشگاه مرسدس آرنا را از نزدیک می‌بینیم.