آموزش فوتبال-بزرگسالان

15 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 7 دقیقه

اجرای پول بک وی چندگانه

00:03:49

رایگان

اجرای تکنیک پول بک وی چندگانه، روش بسیار خوبی برای فرار از حمله و کنترل توپ در فوتبال است. برای انجام این حرکت باید از شست پای خود برای برگرداندن توپ و فشار رو به پایین آن، هنگام به عقب کشیدن استفاده کنید. فشار دادن توپ به سمت پایین کنترل بهتری را برای در اختیار گرفتن و حرکت رو به عقب آن ایجاد می کند. مچ پای خود را قفل کرده و توپ را به سمت بقل هل دهید. برای انجام حرکت چندگانه وی، توپ را از خودتان دور نکنید تا بتوانید بدون دویدن حرکت رو به عقب را انجام دهید. برای اطمینان از آمادگی بدنی خود ابتدا تمرینات را بدون توپ آغاز کنید. با ما همراه باشید تا با تماشای این ویدئو با نحوه صحیح اجرای پول بک وی آشنا شوید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: