تکنیک‌های خاص فوتبالی

8 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 37 دقیقه

آموزش سه مهارت حرکتی پیشرفته

00:02:19

رایگان

همانطور که از عنوان ویدئو نیز مشخص است، این بخش به آموزش سه مهارت حرکتی پیشرفته با ذکر سه گام اساسی در هر مورد می پردازد. تمامی مراحل به لحاظ شیوایی بیان به سهولت آموخته خواهد شد . اولین مهارت، الستیکوی چرخشی نام دارد. در آموزش تبحر دوم به حرکت قفل کننده ی پا اشاره می کند و در نهایت مهارت بریدن روی هوا را به نمایش می گذارد. برای فراگیری صحیح تمامی این مهارت ها شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: