نحوه خرید:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 50959 به همه ی ویدئوهای رابونا به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 600 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 50959 ارسال کنید.